Glass & Fasade

Glass og Fasadeforeningen har ca. 200 medlemmer med stor spennvidde. Alt fra blant annet glassmestere, fasadeentreprenører og fasadeprodusenter til industribedrifter som produserer isolerglass, og bedrifter som bearbeider glass.

Hos Dalsgren designbyrå har jeg for Glass og Fasadeforeningen gjort ombrekkingen av første utgave av deres medlemsmagasin Glass & Fasade.

2013 Glass & Fasadeforeningen Publikasjon