Color Me Amazed

Dette er en studentoppgave fra min tid på RMIT, Melbourne, Australia.

Color Me Amazed er et instrumental band fra Trondheim. Denne oppgaven er en respons på den egeninitierte briefen satt i gang av “Communication Design” sine avgangselever i 2012. Briefen var å lage noe inspirert av den medisinske tilstanden kjent som Synesthesia, eller forvirring av sansene. Hva skjer dersom man i stedet for å se farger, selv tall? Eller motsatt? Jeg lagde en “paint-by-number” inspirert illustrasjon av den Islanskje vulkanen Katja, som også er tittelen på en av sangene til Color Me Amazed.

2012 Student Identitet, Student